GKP FB 群組現巳公開開放r

成品轉貼區

[ 221 主題 / 3126 回復 ]

版塊介紹: (歡迎任何優良的首辦及模型成品,轉貼分享.)

版主: 689

轉貼分享,必須提供有効相關的連結Link.
 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
HGUC 拜亞蘭 689 2018-7-19 8/399 689 2018-7-19 20:08
MG 積根 689 2018-7-19 7/398 689 2018-7-19 20:03
大畠雅人『 作品集 ZBbrush+造形テクニック』 test 2018-6-27 9/621 test 2018-6-27 20:43
Figure-rise LABO 星野文奈 689 2018-6-9 6/480 689 2018-6-9 19:33
魂限 飛行老虎,PB HGUC 1/144 Gouf Flight Type 689 2018-6-9 7/446 689 2018-6-9 19:27
Tamiya 1/35 BRACHIOSAURS LinusPoon 2018-6-9 3/407 LinusPoon 2018-6-9 16:51
Mg Gundam F-91 Ver.2.0 LinusPoon 2018-5-29 6/436 LinusPoon 2018-5-29 16:56
靚人靚件,立花早紀 LinusPoon 2018-5-19 3/397 LinusPoon 2018-5-19 16:47
Bandai 1/60 驚爆危機 Full Metal Panic  ...2 admin 2018-4-16 18/1583 admin 2018-4-16 19:55
Volks Cutie Honey 1/8 空山基版 真山狗3代 2018-3-25 4/806 真山狗3代 2018-3-25 15:24
1/144 RGM-89DEW EWAC Jegan 真山狗3代 2018-3-25 3/743 真山狗3代 2018-3-25 15:22
HGUC RX-79BD-3 / BLUE DESTINY UNIT3 "EXAM"  ...2 xog 2018-3-23 11/1663 xog 2018-3-23 19:31
1/7 吉賽爾·艾倫和阿爾塞納 by Teiji xog 2018-3-23 1/729 xog 2018-3-23 19:24
MG 1/100 MSA-0011[Bst] / PLAN303E DEEP STRIKER xog 2018-3-23 8/788 xog 2018-3-23 19:17
葛城美里 1/6 駕電單車 LinusPoon 2018-3-18 2/663 LinusPoon 2018-3-18 07:54
Cathy/凱茜/キャシー xog 2018-3-12 2/657 xog 2018-3-12 20:24
林浩己1/12 ,1/24 新作  ...23 689 2017-12-30 24/2584 test 2018-2-28 13:44
Plamax 1/20 艾爾芬 x 玲明美 by 棺桶屋 test 2018-2-25 8/978 雞蟲paul 2018-2-27 08:20
Guyver by Marco Art xog 2018-1-23 7/944 xog 2018-1-23 22:14
WF2016冬 造魔殿 Ma.K 1/20 傭兵軍女Pilot+內裝改件02  ...2 xog 2018-1-18 14/1698 xog 2018-1-18 21:25