GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖
有同感,始終外國月亮較圓,香港好神怪,好多生意佬揾d囡做宣傳做代功砌模型,其實幕後砌嘅都係男人一班,近期 ...
浪人 發表於 2018-5-13 21:47

請槍以前比賽一路都有,得獎後就消失,香港少囡砌模型係事實,現在興水油上色舊化,照單執藥ak油乜都油到,好多谷自封得谷主幾個自己打J,所以話香港模型已死
生意好會比狗咬

TOP

返回列表