GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

比偽會又到!黑箱作業!

黑箱作業又到!!!On 9 去台灣食白果,回港又左手交右手!
on9扮勁砌老模,柒app救柒壇?

黑箱作業又到!!!On 9 去台灣食白果,回港又左手交右手!
横山含 發表於 2017-11-1 12:29

屎水派,狗牌黨,死賤種貴野又柒去乞獎

TOP

屎水派,狗牌黨,死賤種貴野又柒去乞獎
韓彬 發表於 2017-11-1 12:37

一年砌一件垃圾去乞獎,乜柒都有佢份個條死去坑含家剷呀?未L死咩?重去柒?托呀?
on9扮勁砌老模,柒app救柒壇?

TOP

掉佢老母!正死賤種!
老坑老兵昂直

TOP

黑箱作業又到!!!On 9 去台灣食白果,回港又左手交右手!
横山含 發表於 2017-11-1 12:29

老坑場,擺垃圾多,獎例比自己友,係比d超齡重扮學生嘅柒皮!

TOP

黑箱作業又到!!!On 9 去台灣食白果,回港又左手交右手!
横山含 發表於 2017-11-1 12:29

暗黑比賽,又有花生,每年作品都屎水黑化

TOP

每年都係咁,作品冇乜睇頭一味黑,又係班老坑模狗自吹自擂on L 9
Star Wars Forever

TOP

老坑場,擺垃圾多,獎例比自己友,係比d超齡重扮學生嘅柒皮!
江門俊傑 發表於 2017-11-1 12:49

好多環球盃作品翻抄!悶!

TOP

偽人大集合,盡顯模型老坑人生醜態!後生仔去見識吓!

TOP

暗黑比賽,又有花生,每年作品都屎水黑化
劉金 發表於 2017-11-1 12:50

上年見有個肥仔放個白蓋落屎水人像組度玩野,反差好大

TOP

返回列表