GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖
横山含 發表於 2017-11-27 13:38


TOP

横山含 發表於 2017-11-27 13:39


TOP

test 發表於 2017-11-27 15:49

我又唔係班on 9 翻件屎水偽術大屍,我識條毛咩,d貴賤野,都係個頭近啫...
on9扮勁砌老模,柒app救柒壇?

TOP

我又唔係班on 9 翻件屎水偽術大屍,我識條毛咩,d貴賤野,都係個頭近啫... ...
横山含 發表於 2017-11-27 16:17

如果你唔滿意d呃飯食嘅cheap野供墓猿,我可以帶你去采衣喬揾佢,或者你可以直接向嬸計處或供墓猿屎務谷投訴

TOP

回復  麥當勞
test 發表於 2017-11-27 12:55

戒避狀態?即係班膠狗模棍老坑死要面䏜實你有冇咬親佢?
生意好會比狗咬

TOP

人哋三五成羣冇個好人念住同道中出你,有位就入,真係玩藝術咩?搞咁L多野出黎,每年左手交右手,又揾個肥仔影晒佢遺照,咪又係有錢唔識洗,買板唔知椗,要出位要攞威啫,on L 9巡遊出國show屎水神功都冇L人識柒佢,同於柒者柒過世!
老坑老兵昂直

TOP

人哋三五成羣冇個好人念住同道中出你,有位就入,真係玩藝術咩?搞咁L多野出黎,每年左手交右手,又揾個肥仔影 ...
河童源 發表於 2017-11-28 08:03

根本班PK全部垃圾黎!當中三個抵少者,貴野,肥嘔,电靈僧,全部癱妲黎!同膠狗冇分别!扮乜L野藝術家!偽術就有份!

TOP

人哋三五成羣冇個好人念住同道中出你,有位就入,真係玩藝術咩?搞咁L多野出黎,每年左手交右手,又揾個肥仔影 ...
河童源 發表於 2017-11-28 08:03

我最憎班L樣老吹自誇自己係藝術家,砌兩件垃圾模型砌成年叫極品叫精品入練靶房扮大師扮神人,on L 9!油堆屎水人翻件柒出香港又話過江龍!偽人唔做戲晒L晒!

TOP

如果你唔滿意d呃飯食嘅cheap野供墓猿,我可以帶你去采衣喬揾佢,或者你可以直接向嬸計處或供墓猿屎務谷投訴{ ...
test 發表於 2017-11-27 16:27

得閒經過上去吊吓佢!3樓定5樓?條pk犯賤唔比人吊唔安樂!
on9扮勁砌老模,柒app救柒壇?

TOP

戒避狀態?即係班膠狗模棍老坑死要面䏜實你有冇咬親佢?
麥當勞 發表於 2017-11-28 07:46

TOP

返回列表