GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

打倒昨日的我,一雞兩味,又黑又白

世間的原型師即商人,[打倒昨日的我],先出1/24,再出1/12,一個韓式黑底塗法(左),一個日式白滑塗装(右)
https://www.facebook.com/nutsplanet/

世間的原型師即商人,[打倒昨日的我],先出1/24,再出1/12,一個韓式黑底塗法(左),一個日式白 ...
LinusPoon 發表於 2017-11-29 14:51

金錢萬惡,做人不會同錢鬥氣,有黑有白,任君選擇,只不過打印機放大再出

TOP

唔油白點Sale過日本WF,1/24隻炭燒揾阿水買

TOP

1/12好件!比例會老翻屎水冠軍明年內定作!油屎水黑又造上神檯柒!
揀客賣件,衰遏做雞揀客做@,@執笠縮鋪咎由自取

TOP

1/12好件!比例會老翻屎水冠軍明年內定作!油屎水黑又造上神檯柒!
xog 發表於 2017-11-29 15:23

屎水無敵,On 9 得戚!

TOP

世間的原型師即商人,[打倒昨日的我],先出1/24,再出1/12,一個韓式黑底塗法(左),一個日式白 ...
LinusPoon 發表於 2017-11-29 14:51

Star Wars Forever

TOP

1/12好件!比例會老翻屎水冠軍明年內定作!油屎水黑又造上神檯柒!
xog 發表於 2017-11-29 15:23


屎水大師陰魂不散
on9扮勁砌老模,柒app救柒壇?

TOP

屎水大師陰魂不散
横山含 發表於 2017-11-29 19:22x2

TOP

世間的原型師即商人,[打倒昨日的我],先出1/24,再出1/12,一個韓式黑底塗法(左),一個日式白 ...
LinusPoon 發表於 2017-11-29 14:51

連韓仔都醒覺知自己d件油到屎水黑冇人買黎玩!比例會班on 9重繼續柒過世!
生意好會比狗咬

TOP

屎水大師陰魂不散
横山含 發表於 2017-11-29 19:22
隻屎水鬼咁猛要好多熊貓裝香超渡佢先掂...


生意好會比狗咬

TOP

返回列表