GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

本地岸久世界巡迴乞醬

每年如是,乞回本港站,又6+1叫大瘋收皮超岸久
on9扮勁砌老模,柒app救柒壇?

咁快又乞到11月,on9又6+1懶感性乞到上環
Star Wars Forever

TOP

乞咁多有排燒比佢地係下面收
生意好會比狗咬

TOP

支持本地乞兒!!!

TOP

十搏!乞食6+1皮牛!

TOP

人無耻便無敵!

TOP

十搏!乞食6+1皮牛!
浪人 發表於 2018-11-7 11:59

冷飯單件垃圾乞渾全世界呃飯食!抵!
冇件擺就咪6+1去扮大屍指手畫腳喇pk!又呃抽奬!

TOP

每年如是,乞回本港站,又6+1叫大瘋收皮超岸久
横山含 發表於 2018-11-7 11:49

歪風改不了!看開點

TOP

今年又來,又加了好多新组别,如「大水盃」,前幾年壇主向會長建議該會應在fb設專頁,當時以冇人主理為由冇設立,但現在見巳建立了又拍了片做宣傳,真奇怪

TOP

好多人又去玩,心態怪,每年為獎而去,好悶的一堆

TOP

返回列表