GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖
終於交到件了 恭喜
另外得獎也 恭喜
ss_tky 發表於 2011-11-28 01:47


不如一齊砌架車?

TOP

回復 11# 王子老師


    我頂多只可玩玩有外殼的車車,有內部的死定

TOP

回復  王子老師


    我頂多只可玩玩有外殼的車車,有內部的死定
ss_tky 發表於 2011-12-6 00:48


好, 遲0下約埋你砌

TOP

回復 13# 王子老師


  沒問題

TOP

回復  王子老師


  沒問題
ss_tky 發表於 2011-12-6 22:16


好好好
到時邀請埋POON SIR, 上善如水, 888KEN...五人又成行^^

TOP

返回列表